Se Människan

Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1973.

I samarbete med Jan Lindberg och med text av David H Ingvar, Stig Nordfeldt och Rune Pettersson.

Publicerad i Sverige, Danmark, Nederländerna, Norge, Brasilien, Canada, England, Finland, Tyskland, USA, Japan, Spanien, Frankrike och Italien.