Lennart Nilsson Award

”på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda”

Här kan du läsa vilka som tagit emot Lennart Nilsson Award, ett pris för enastående bidrag inom vetenskaplig fotografering, instiftat till Lennart Nilssons ära. Du kan läsa mer om priset på Karolinska Institutets webbplats.

1998 Nils Åslund

1999 James Henderson

2000 David Malin

2001 David Doubile

2002 Oliver Meckes, Nicole Ottawa

2003 David Barlow

2004 Göran Scharmer

2005 Frans Lanting

2006 Satoshi Kuribayashi

2007 Felice Frankel

2008 Anders Persson

2009 Babak A, Tafreshi, Carolyn Porco

2010 Kenneth Libbrecht

2011 Nancy Kedersha

2012 Hans Blom

2014 Timothy Behrens

2015 Katrin Willig

2016  Alexey Amunts

2017 Xiaowei Zhuang

2018 Thomas Deerinck

2019 Ed Boyden

 

Priset finansieras genom bidrag från näringsliv, kultur- och forskningsinstitutioner samt privatpersoner. För eventuella donationer, kontakta: Stiftelsen Lennart Nilsson Award, Karolinska Institutet, Stockholm